Review Son Stonebrick x Starbucks


Son Stonebrick x Starbucks bao gồm 2 màu son đó là 1 son dưỡng và 1 son màu với thiết kế độc đáo.

Bảng màu son Stonebrick x Starbucks

Son có tất cả gồm 2 màu son đó là 1 son dưỡng và 1 son màu.

Stonebrick x Starbucks lip balm

Stonebrick x Starbucks lip satin

Giá son Stonebrick x Starbucks bao nhiêu? Mua ở đâu?

 Hiện tại, giá son dưỡng có giá là 31,500 won ~ 620.000 đồng và son có màu có giá là 52,500 won ~ 1.100.000 đồng.

Tư vấn miễn phi