Review Son Mamonde Creamy Tint Color Balm Intense


Son Mamonde Creamy Tint Color Balm Intense mới đây vừa cập nhật thêm 5 màu mới đó là các màu: #21 Red Soul, #22 Dandy Coral, #23 Brick Rose, #26 Autumn Rose và #27 Iconic Rose.

Review Son Mamonde Creamy Tint Color Balm Intense

5 màu son mới Mamonde Creamy Tint Color Balm Intense

#21 Red Soul

#22 Dandy Coral

#23 Brick Rose

#26 Autumn Rose

#27 Iconic Rose

Tư vấn miễn phi