Cách tạo và quản lý comment facebook cho blogspot


Bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn tích hợp comment facebook vào website và quản lý những comment facebook đơn giản nhất.

Hướng dẫn các bạn tích hợp và quản lý comment face book trên blogspot

Bước 1: Thêm code dưới trên thẻ </head>

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var purl= location.href;
var fb_href = purl.substring(0,purl.indexOf(".html") 5);
var fbcm ='<div class="fb-comments" data-href="' fb_href '" data-num-posts="5" data-width="100%"></div>';
//]]>
</script>

Bước 2: Thêm code sau dưới <body>

<div id='fb-root'/>
<script>(function(d, s, id) {
  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
  if (d.getElementById(id)) return;
  js = d.createElement(s); js.id = id;
  js.src = &quot;//connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&amp;appId=458933634303618&amp;version=v2.5&quot;;
  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, &#39;script&#39;, &#39;facebook-jssdk&#39;));</script>
Bước 3: Thêm comment Fb vào vị trí bạn mong muốn; ở đây mình thêm vào vị trí cuối bài viết.
Tìm thẻ này <b:include data='post' name='post'/> thêm code sau dưới nó:
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<script type='text/javascript'>
document.write(fbcm);
</script>
</b:if>

Quản lý comment facebook trên blogspot

Bước 1: Tạo Id app cho blog của bạn.

Truy cập trang https://developers.facebook.com/apps --> click vào Add a new app --> chọn --> www --> Bỏ domain website ( link website của bạn) cần quản lý comment face book vào khung ấn Skip and Create App ID. Xong bạn sẽ nhận được Id app

Bước 2: Thêm thẻ meta quản lý id app của website:

Bạn tìm <head> và thêm <meta content='ID APP' property='fb:app_id'/> với ID APP là cái ID bạn vừa tọa.

Bước 3: Bạn thêm quản trị viên hay còn gọi là Moderators quản lý comment ( lưu ý có thể thêm nhiều người quản lý cũng được nha)

Bạn truy cập vào https://developers.facebook.com/tools/comments --> vào phần settings ( cài dặt) đánh nick FB người bạn muốn cho quản lý comment vào phần Moderators. --> ấn save ( lưu). Ok vậy là xong bạn có thể test thử nha.

Mình đã hướng dẫn các bạn tích hợp comment face book và quản lý nó cho blogspot rồi. Với những bạn nào đã tích hợp rồi thì bạn chỉ cần tạo quản lý cho nó là ok nha. Chúc các bạn có một trải nghiệm thú vị trên blogger